Specialpedagogiska skolmyndigheten

Bild: Vajande flagga med texten
Organisation och uppdrag

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Stödet vi erbjuder kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har en mycket bra och informativ hemsida som du hittar här.