Diagnoser och egenskaper

Autism och Asperger

Begreppet autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd med gemensamma begränsningar inom de tre områdena social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga. Eleven med Aspergers syndrom behöver stöd i att planera och organisera sin tillvaro. Det är också viktigt att stödja eleven i den sociala interaktionen, att förstå och reagera på hur andra tänker och känner. Autism påverkar många olika kognitiva förmågor.

Som pedagog kan du underlätta koncentrationen genom att tillhandahålla anteckningar, illustrationer, använda nyckelord eller stolpar. Strukturera instruktionerna noggrant och visuellt. Att vara tydlig och konsekvent med ett konkret språk underlättar för eleven. Uppmärksamma språk- och läsutvecklingen hos eleven. Att kunna avkoda innebär inte alltid att förstå. Det är främst förståelsen av texter och deras sammanhang som kan brista hos personer med autismspektrumtillstånd. En del elever kan ha svårt med turordning. Du som pedagog får uppmärksamma och stödja eleven i de regler som finns kring det sociala samspelet. Avläsning av kroppspråk eller tolkning av ansiktsuttryck är icke-verbal kommunikation som kan vara svår att tolka. Källa

Bra att känna till:

 • Dolt handikapp
 • Tydlig struktur
 • Hålla saker enkelt
 • Baskunskap
 • Vuxna personer har ofta svårare att lära sig saker än ungdomar
 • Enkelhet
 • Kalender i telefon
 • Vad när och hur
 • Påminna
ADHD

ADHD brukar översättas som “uppmärksamhetsstörning med överaktivitet”. Underlätta förmågan till koncentration. Anpassa aktiviteten efter elevens förmåga att uppfatta, organisera och tolka sinnesintryck. Ge inte långa instruktioner, eller instruktioner i flera led. Samtala om konsekvenser av val eller agerande. En snabb tillfredställande lösning är att föredra framför en större belöning på längre sikt. Konsekvenserna av valet eller handlingen är inte alltid självklart och det behövs stöd av dig som pedagog för reflektion.
Miljön behöver vara utformad så att onödiga val eller utvikningar måste göras. En bestämd plats i matsalen eller samma krok i omklädningsrummet begränsar valmöjligheten och riktar fokus åt rätt håll. Gör en kartläggning av den fysiska miljön. Elevens placering och valet av förvaring av elevens eget material. Användandet av fyrkantiga bord eller bänkar.
Rasten är till för vila och avkoppling för att orka med en hel skoldag. Rasten ska vara en pedagogisk aktivitet planerad utifrån elevens förutsättningar. Annars kan rasten bli ett stressmoment och får rakt motsatt effekt. Källa

Bra att känna till:

 • Behov av tydlig struktur
 • Veta vart saker finns
 • Ha speciella platser för saker
 • Veckokalender
 • Planera vecka för vecka
 • God planering ger något att se fram emot
 • Extra viktigt med aktivering, behöver göra saker för att hitta sin stimulans
 • Ofta en hög kreativ förmåga som är viktig att ta fram när det kommer till saker som man tycker är kul
 • Aktiv och impulsiv
Viktigt för personer med autism och Aspergers syndrom

Inte så mycket fria arbeten utan tydliga uppgifter
Lärare måste följa upp eleven hela tiden och ge tydliga direktiv
Sitta i lugn och ro men ha någon att fråga tillgänglig på nära håll
Hjälp kan även finnas via videosamtal
Ansiktsuttryck viktigt

Det är särskilt viktigt för personer med neuropsykiatriska tillstånd att få uppgifter som känns meningsfulla och tydligt strukturerade för att hitta motivation. Samtidigt ska det vara utmanande. Kluriga saker inom områden som personen är intresserad av.

Ta reda på om personen/eleven har särskilda intressen. Ta vara på detta för att stimulera eleven.
Öga mot öga med läraren.
Lärmiljöer där man inte får för många intryck att bearbeta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s