Om DalaWux – Flexibelt Lärande 2.0

”DalaWux – Flexibelt Lärande 2.0” är ett projekt finansierat av Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).
Projektägare är DalaWux genom Malung-Sälens Kommun.
Syftet med projektet är att göra undervisningen mer tillgänglig och anpassad till elever inom vuxenutbildningen
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD och Autism/Aspergers syndrom.
Detta sker genom att rektorer och utvalda lärare inom Dalarnas vuxenheter får kompetensutveckling och handledning kring IKT och flexibelt lärande.

För de deltagare som varit med i projektet DalaWux – Flexibelt Lärande under 2015 följer detta år en fortsättningsserie av workshops där vi jobbar vidare med de digitala verktyg vi lärt oss grunderna i under 2015. Tanken är dock att vi detta år fördjupar oss i användandet av verktygen och bygger och testar olika konkreta lärmiljöer, arbetssätt och verktyg, först på oss själva och våra kurskollegor och sedan med elever.
Vi vill i projektet även öka förståelsen hos skolor i Sverige kring utmaningarna med ett kollegialt lärande och med hur man som rektor och lärare kan gå tillväga för att fungera som lärspridare och ambassadörer inom enheten. Därför tar vi även fram en fördjupad dokumentation kring metoden med lärspridare och framgångsfaktorerna samt utmaningarna med att sprida kunskap via lärarna till övriga kollegor.

För nya deltagare som ej varit med under projektets första del, d.v.s. under 2015, erbjuder vi grundläggande kompetensutveckling inom de kunskapsområden som nämns högst upp på sidan. De mer erfarna kollegorna får sedan bidra med att sprida och dela med sig av sina mer djupgående kunskaper och stötta de nya deltagarna i lärandet på sin arbetsplats.