Kursupplägg Flexibelt Lärande 1.0

WS 1: Introduktion + skapa Googlekonto och installera Chrome

WS 2: Rundvisning Google Drive och installera appar från Chrome Web Store

 • Rundvisning Google Drive

 • Dokument

 • Kalkyl

 • Presentation

 • Formulär

 • Teckning

 • Installera appar från Chrome Web Store

  • Google Translate (översätt text till andra språk)

  • Talsyntes (text-blir-tal)

  • VoiceNote II (tal-blir-text)

  • Evernote Clearly (ren och lättläst webbsida)

  • Movenote (skapa videoinspelning av din presentation)

  • Padlet (grupparbete på digital anslagstavla)

  • Screencastify (skärminspelningsverktyg)

  • Mindmaps (samarbeta och skapa tankekartor i ”molnet”)

WS 3: Fortsättning – Genomgång av Google Drive

 • Dokument och dess funktioner

 • Arbeta med delade dokument

 • Formulär och dess funktioner

 • Presentation och dess funktioner

 • Kalkyl och dess funktioner

 • Teckning och dess funktioner

 • Skapa mappstruktur i Drive

WS 4: Introduktion Google Sites

 • skapa ett digitalt klassrum med Google Sites

 • välja tema och bygga sitestruktur och menyer

 • skapa sidor och innehåll

WS 5: Fortsättning Google Sites

 • infoga ljudfilsspelare och ljudfiler på sida

 • skapa och dela kalender på sida

WS 6: Introduktion WordPress/Moobis

 • skapa en klassblogg

 • välja tema och bygga sitestruktur och menyer

 • skapa innehåll och funktionalitet

WS 7: Fortsättning WordPress

 • infoga ljudfilsspelare och ljudfiler på sida (Voice Record Pro och SoundCloud)

 • skapa och dela kalender på sida

 • infoga och anpassa widgets på siten

WS 8: YouTube samt Google Hangout

 • ladda upp film

 • redigera

 • texta

 • dela

 • skapa egen YouTube-kanal med spellistor

WS 9: Filmredigering

 • Windows Movie Maker

 • iMovie för iPhone och iPad

WS 10: Flippa klassrummet

 • Olika sätt att flippa klassrummet

 • Olika sätt att skapa instruktionsfilm

  • filma med mobilen (med möjlighet att redigera i filmredigeringsprogram)

  • skapa skärminspelning med Screencastify

  • skapa videopresentationer med Movenote

  • skapa ljudfiler/inläsning med mobilen med appen Voice Record Pro eller liknande

  • publicera inbäddningsbara ljudklipp till SoundCloud

  • bädda in ljudklipp i Google Sites med html5-spelare

  • Skapa prov och enkäter med förinspelade videoklipp i Google formulär

  • Samla dina flippade lektioner på din Google Site, WordPressblogg m.m.

WS 11: Genomgång av ett urval av hjälpmedelsappar till surfplattor och smartphones

 • AudioNote app (Skriv tidsstämplade anteckning med ljudinspelning)

 • Educreations (spela in en lektion i iPad)

 • Mental Note (tal-till-text)

 • Dragon Dictation (tal-till-text)

 • Text-till-tal

 • Autism Lite

 • Deltagarnas egna app-tips

WS 12: Sammanfattning av projektet

Annonser