Blended learning

Med ”blended learning” menas en blandning av lärmiljöer. Ofta är det traditionella klassmetoder som kombineras med digitala självinlärningsdelar som eleven gör utanför klassrummet på en tid som passar eleven.Blended learning och flipped classroom

När blended learning började användas var det vanligt att läraren kombinerade sin traditionella klassrumsföreläsning med enklare digitalt komplement, exempelvis att kursdeltagarna fick instruktioner att se en film/video innan nästa föreläsning. Det gjorde dels att kursdeltagaren var mer påläst inför nästa utbildningstillfälle och dels att föreläsaren på så sätt kunde fortskrida i en snabbare utbildningstakt under sin lärarledda föreläsning i klassrummet.

Det finns även flera exempel på utbildningar där eleverna har ombetts att göra vissa självinlärningsdelar inför att kursen med klassrumsföreläsningar börjar, så att den lärarledda utbildningen kan börja på en högre nivå än den annars skulle kunna göra.

Mer engagerade kursdeltagare med ”Blended learning”

I och med att den digitala utvecklingen har fortskridit har den kompletterande inlärningen kunnat göras med mer avancerade metoder.  Allt fler utbildningsarrangörer börjar använda sig av de interaktiva möjligheterna.  Inlärning kan exempelvis ske via utbildningsmiljöer som mer påminner om onlinespel, vilket gör att man kan utmana kursdeltagarna och få dem att engagera sig mer än om man bara tittar på en film. Utvecklingen inom blended learning ökar allt mer och är under löpande förändring. Ofta anses kursdeltagare som får utbildning inom Blended learning vara mer engagerade än vid traditionella föreläsningar där studenten mer mottar information.

Enligt Shibley, kemiprofessor på amerikanska Penn State-Berks kan blandat lärande öka studenternas engagemang. Shibley ändrade själv sin tidigare traditionella kemikurs till Blended learning och menar att på tre år så ökade genomsnittet på deltagarnas prestation med närmare 25 procent. Bland annat införde Shibley ett veckovis online-quiz som var värd en liten procentuell del av studentens totala betyg. Men onlinefrågorna har även varit väldigt populärt hos studenterna.

Ny teknik ger oanade möjligheter

Den nya tekniken ger oanade möjligheter för blended learning. Den tidigare kompletterande videon har ersatts av många andra delar, där man bättre använder sig av teknikens möjligheter för att göra undervisningen än mer pedagogisk.

Exempelvis:

  • Digitala självtester
  • Spela dig till kunskap ─ självinlärning som påminner om dataspel.
  • Interaktiva delar där eleven ska medverka via skärmen
  • Inspelade föreläsningar på film eller podcasts
  • Illustrativa filmer som exempelvis bättre kan förklara komplicerade processer
  • Pusselliknande delar där studenten ska sätta ihop vissa delar
Lärarens roll viktig vid blended learning

När kursdeltagarna har lärarledd undervisning vid fysiska möten får deltagarna möjlighet att ställa frågor till läraren. Läraren kan då även ge personlig handledning och återkoppling och förklaring till det som eleverna gjort vid sina självinlärningsdelar. Därför har läraren en viktig roll vid blended learning. Eleverna får vid dessa tillfällen även möjlighet att nätverka och socialisera med andra kursdeltagare.

Blended learning skiljer sig därför mot onlineutbildningar som är helt på distans.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s