Vår arbetsgrupp

google-plus100
Som deltagare utgör du projektets arbetsgrupp

Våra deltagare består av rektorer och ett urval av lärare från Dalarnas samtliga 15 kommuners vuxenutbildning. Tillsammans lär oss hur vi kan använda ny teknik, molntjänster och digitala verktyg för att skapa en hållbar interaktiv lärmiljö för våra elever med behov av särskilt stöd. I detta utvecklingsarbete blir Din roll som lärare och handledare viktigare än någonsin!

Gå med i vårt lärande nätverk på Google+

Förutom att träffas i våra workshops så kan du gå med i vår grupp på Google+. Gruppen fungerar som ett kunskapsnav mellan projektdeltagarna.  Här kan du bidra med din kunskap, ställa frågor och få svar. Alla som vill är välkomna att delta i gruppen. För att kunna delta behöver du ha ett eget Googlekonto (Gmail) som också är anslutet till Google+. Att skapa Googlekonto är kostnadsfritt.

Klicka här för att komma till vår Google+ grupp ”Flexibelt Lärande”.

Klicka sedan på knappen ”Be att få gå med” så lägger vår gruppmoderator till dig i gruppen.

Så här skapar du ett Googlekonto:

Det är tillsammans i grupp som lärande sker som bäst 🙂

Välkommen i gänget!

För kontaktuppgifter klicka här