Workshop i Borlänge kring tillgänglighet inom projektet Flexibelt lärande 2.0

Den 18 maj genomfördes en workshop för lärare tillsammans med specialpedagog Anette Ingels. Anette arbetar inom den centrala elevhälsan i Rättviks kommun, och har tidigare arbetat under många år inom habilitering och har även arbetat med olika typer av IKT-projekt. Under denna workshop varvades teoripass med diskussioner och praktiska övningar.

Många elever i skolan verkar sakna rätt stimulans i skolan, frågan är vad det beror på? Det kan handla om elever som är särbegåvade och behöver utmaningar, det kan handla om elever med en komplicerad inlärning eller elever som av andra skäl inte stimuleras och utvecklas i skolan.

Anette Ingels berättade att ”man räknar med att omkring 10-20 procent av befolkningen i västvärlden har någon form av funktionsnedsättning. Men det är inte enbart personer med funktionsnedsättning som har nytta av ökad tillgänglighet, det har egentligen alla”.

Tillgänglighet inom skola och utbildning handlar om att skapa en tillgänglig lärmiljö. I den så kallade tillgänglighetsmodellen så lyfter man fram tre områden som samspelar och påverkar lärandet: den fysiska miljön, den sociala miljön och den pedagogiska miljön. SPSM har kopplat till tillgänglighetsmodellen tagit fram ett kartläggningsmaterial (värderingsverktyg) och en mall för handlingsplan för skolor (i nuläget för nivåerna förskola till gymnasium), och detta värderingsverktyg finns nu även på nätet.

Det finns flera utmaningar med att jobba med NPF inom vux, bland annat kopplat till att man har ett löpande intag av elever (och då inte har eleven så lång tid) eller att eleven saknar en fastställd diagnos eller inte vill berätta om sin diagnos.

Anette lyfter fram ett antal framgångsfaktorer för ökad tillgänglighet:

-förberedelse inför uppstart av eleven (kopplat till tillgänglighetsmodellen)

-strukturerad och ordnad tillvaro i skolan (scheman, tidshjälpmedel, visuellt stöd)

-ett stöd som anpassas efter varje persons behov och förutsättningar (kräver att man intervjuar personen)

-att arbeta i nätverk (lärare, habilitering, BUP etc)

Det behövs pedagogiska strategier och stödstrukturer för att lyckas med tillgänglighetsarbetet i skolan. Några citat från deltagande lärare på denna workshop ges nedan.

”Det finns ett behov av fler specialpedagoger inom vuxenutbildningen, bland annat för att det ibland finns ett misslyckande i bagaget hos de vuxna eleverna. Idag är det inte lagstadgat att man skall ha ett elevhälsoteam (inkl. specialpedagog) inom vuxenutbildning.”

”Man behöver börja någonstans, och ta ett par steg framåt i tillgänglighetsarbetet. Genom att börja anpassa miljön för ökad tillgänglighet ger vi eleverna mer kraft och bättre förutsättningar för lärande.”

”En framgångsfaktorer för digitalisering är bland annat ett bra samarbete mellan skolverksamheten och IT-verksamheten. Det behövs kunskap om skolverksamhetens behov så att tekniken inte sätter hinder för utvecklingen. Sverige är ofta långt fram när det gäller tillgången på datorer och teknik, men ligger långt bak när det användning av tekniken i det pedagogiska arbetet. Vad beror det på?”

Läs mer om tillgänglighetsmodellen här

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s