Kursupplägg Flexibelt Lärande 2.0

Bild: Kursdeltagare delar med sig av sina kunskaper till kollegorna

Inledning

För att effektivt kunna jobba med ett flexibelt lärande och flipped classroom bör en pedagog ha kunskap om och viss erfarenhet av följande digitala verktyg:

  • Arbeta med delade dokument
  • Skapa tillgängligt arbetsmaterial
  • Användande av molntjänster
  • Att skapa och använda film
  • Att skapa och använda ljud
  • Skapande av klassblogg
  • Användning av datorer, smartphones, surfplattor/iPads och appar m.m.
  • Förståelse för säkerhet och PUL

Kursupplägg 2016 (för de som deltagit i projektet under 2015)

För de deltagare som varit med i projektet DalaWux – Flexibelt Lärande under 2015 följer detta år en fortsättningsserie av workshops där vi jobbar vidare med de digitala verktyg vi lärt oss grunderna i under 2015. Under en workshop i början på mars 2016 kommer vi att diskutera genomförandet av kompetensutvecklingen med lärarna, för att få deras feedback och tankar kring hur vi skall jobba tillsammans. Tanken är dock att vi detta år fördjupar oss i användandet av verktygen och bygger och testar olika konkreta lärmiljöer, arbetssätt och verktyg, först på oss själva och våra kurskollegor och sedan med elever.

Det här året kommer vi att arbeta med de olika digitala verktygen mer frekvent och i skarpt läge och kommer på så sätt att få den repetition som krävs för att känna oss mer bekväma i att använda dem. Därför kommer vi att ge deltagande lärare handledning från vår IKT-utvecklare, både på distans och på plats på enheterna. Utöver denna handledning fyller vi på med kunskap kring specialpedagogik för vuxna elever samt med forskning kring distanslärande. Detta år kommer vi att lägga mer tid på att tillämpa verktygen i olika lärsituationer för att försöka lösa elevernas olika utmaningar. Vi kommer därför först och främst att utifrån de fyra olika lärsituationerna i vår idéskrift, testa de olika föreslagna lärprocesserna i praktiken.

Vi vill i projektet även öka förståelsen hos skolor i Sverige kring utmaningarna med ett kollegialt lärande och med hur man som rektor och lärare kan gå tillväga för att fungera som lärspridare och ambassadörer inom enheten. Därför tar vi även fram en fördjupad dokumentation kring metoden med lärspridare och framgångsfaktorerna samt utmaningarna med att sprida kunskap via lärarna till övriga kollegor.

Grupparbete
Under våra workshops kommer deltagarna att få arbeta tillsammans i grupp om två personer eller fler. Gemensamt kommer gruppen fram till de lösningar, verktyg och lärmiljöer som behövs för att lösa de olika scenarion som ställs upp.

Eget arbete
Detta år kommer en del eget arbete att krävas av deltagarna för att kunna tillgodogöra sig de nya kunskaperna. Det egna arbetet kommer till stor del att bestå av att skapa och bygga lärmiljöerna på “hemmaplan” för att under våra gemensamma workshops ha tid att gemensamt lägga de olika “pusselbitarna” på plats.

Individuellt stöd
Under det egna arbetet har deltagarna möjlighet att få individuellt stöd av IKT-handledaren via mail, chatt, videosamtal och telefon.
För att underlätta för deltagaren att strukturera det egna arbetet kommer IKT-handledaren att skapa och skicka ut arbetsuppgifter med hjälp av de verktyg vi nyttjar i projektet. Med hjälp av arbetsuppgiften kan deltagarna lättare förbereda sitt arbete innan stundande workshop. Med andra ord kommer IKT-handledaren att flippa sitt klassrum till projektdeltagarna.

Kursupplägg 2016 (för de som EJ deltagit i projektet under 2015)

För nya deltagare som ej varit med under projektets första del, d.v.s. under 2015, erbjuder vi grundläggande kompetensutveckling inom de kunskapsområden som nämns högst upp på sidan. De mer erfarna kollegorna får sedan bidra med att sprida och dela med sig av sina mer djupgående kunskaper och stötta de nya deltagarna i lärandet på sin arbetsplats.

Sammanfattningsvis

Under våren jobbar vi med övningsuppgifterna, tillsammans på våra gemensamma workshops samt genom eget arbete på hemmaplan. Det är inte absolut nödvändigt att delta på alla gemensamma workshops, dock en styrka då vi alla har en chans att träffas och stötta varandra genom gemensamt arbete och diskussioner kring det flexibla lärandet. Under våren ger vi också våra ”nya deltagare” en chans att komma igång med IKT genom individuella lösningar.
Under hösten jobbar vi mer med att vara ute hos er på era enheter och jobba lite mera fritt utifrån de behov av stöd och rådgivning som finns hos resp. arbetsplats. Vi kopplar här även på forsknings- och specialpedagogs- kompetenser som extra resurs till projektet.