Startsida

Projektblogg för DalaWux – Flexibelt Lärande 2.0

I presentationen ovan kan du ta del av projektet DalaWux – Flexibelt Lärande 2.0 syfte, mål och arbetssätt för ökad tillgänglighet med hjälp av IKT för vuxenstuderande med utmaningar inom NPF-spektrat (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) som exempelvis ADHD och Autism/Aspergers syndrom.
Denna blogg som innehåller bl.a instruktionsfilmer kopplat till olika digitala verktyg och funktioner, är ett komplement till det praktiska metodmaterialet som vi arbetat fram och som du hittar här: http://flexibeltlarande.se/
Det praktiska metodmaterialet kan du använda för att sprida kunskapen om tillgänglighet, flexibelt lärande, blended learning och flipped classroom till kolleger, lärare, skolledning och övriga personalkategorier på den vuxenutbildnings-enhet där du arbetar och bloggen är själva verktygslådan.

Projekttiden var år 2015 och 2016 men vi hoppas att materialet vi arbetat fram och sammanställt på dessa båda webbplatser skall vara till nytta för er under en lång tid framöver.

Lycka till! // projektledningen

Läs mer om projektet här